English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia, Vol. 62 (2007)
Found : 39
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia Vol. 62 (2007). Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Bednarz, P. Republika Helwecka - Księstwo Warszawskie. Podobna geneza, różne tradycje

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Nossowska, M. Setna rocznica powstania Księstwa Warszawskiego pod zaborami w świetle prasy Królestwa Polskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Aleksandrowicz, A. Etos rycerski czasów Księstwa Warszawskiego (na podstawie niepublikowanego traktatu A. J. Czartoryskiego)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Figiel, G. "Nil desperandum". Uwagi Hugona Kołłątaja na temat powstania i perspektyw Księstwa Warszawskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Demska-Trębacz, M. Między epokami. Muzyka w dobie Księstwa Warszawskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Polaczek, J. Sztuka Księstwa Warszawskiego - epizod czy etap w dziejach sztuki polskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Timofiejew, A. Świadomość historyczna w utworach polskich poetów-żołnierzy z lat 1806-1809

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Keywords: filologia , kultura , filologia polska , językoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Smyk, G. Francuskie prawo i instytucje ustrojowe w Księstwie Warszawskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia Vol. 66 (2011), z. 2. Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia Vol. 65 (2010), z. 2. Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography