polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 24 (2011)
Found : 1307
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 25 (2012), 1-2 - wstęp

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 25 (2012), 1-2 - spis treści

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Recenzja księgi jubileuszowej "Dalej w tę sama strone", pod red. Aleksandry Gały i Iwony Ulfik-Jaworskiej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2012

Turska, Dorota

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Sprawozdanie z konferencji naukowej "Odkrywając sekrety ludzkiego umysłu - współczesne wyzwania neuropsychologii". Lublin 18-20 listopada 2011 roku

Borkowska, Aneta

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Psychologia sportu - w strone nauk o kulturze fizycznej czy nauk humanistycznych?

Rutkowska, Katarzyna

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 22 (2009) - spis treści

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 22 (2009) - wstęp

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 23 (2010) - wstęp

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 23 (2010) - spis treści

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Co i dlaczego obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mogli czytać o seksie?

Leoński, Tymoteusz

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Przyswajanie umiejętności pisania przez dziecko

Awramiuk, Elżbieta

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Alienacja szkolna - psychologiczna charakterystyka zjawiska

Tomaszek, Katarzyna

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wychowanie seksualne jako czynnik demitologizacji płciowości

Smoter, Barbara

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Neuromity w nauczaniu szkolnym

Sobczak-Edmans, Monika

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography