polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 20 (2007)
Found : 1599
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 19 (2006) - Spis treści

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji: „Dysleksja - problem znany czy nieznany?”

Oszwa, Urszula

Keywords: pedagogika , psychologia , sprawozdania

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Chlubne tradycje. Poczaątki psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

Domański, Cezary W.

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 19 (2006) - Wstęp

Popek, Stanisław

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dorota Turska, Skuteczność ucznia. Od czego zależy udana realizacja wymogów edukacyjnych?. Lublin: UMCS, 2006, ss. 201 [recenzja]

Bernacka, Ryszarda Ewa

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Grażyna Krasowicz-Kupis (red.), Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Harmonia, 2006, ss. 152 [recenzja]

Mazurkiewicz, Joanna

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Specyfika depresji a trudności w uczeniu się młodzieży gimnazjalnej

Gindrich, Piotr

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Problem somatyzacji w przebiegu depresji i jej wpływ na zachowania osób dorosłych

Kraszewska-Orzechowska, Aneta

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Strategie kompensacji zaburzeń rozpoznawania twarzy znanych osób u pacjentów po udarach mózgu

Zawadzka, Ewa

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Osobowość wychowanków rodzin zastępczych w świetle teorii H. J. Eysencka

Winogrodzka, Lidia

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju umiejętności szkolnych

Oszwa, Urszula

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Zespół stresu pourazowego u kobiet współuzależnionych

Siudem, Anna

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zapotrzebowanie na stymulację młodzieży używającej narkotyków

Siudem, Ireneusz

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Uwarunkowania funkcjonowania osoby z uszkodzeniami mózgu– przykład neuropsychologicznego wnioskowania diagnostycznego

Domańska, Łucja

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography