polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 15 (2002)
Found : 1516
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 15 (2002) - wstęp

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Stanisław Leon Popek, "Człowiek jako jednostka twórcza", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001 [recenzja]

Kuśpit, Małgorzata

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Sprawozdanie z I Sesji Naukowo-Metodycznej Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności

Ziomek-Michalak, Katarzyna

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Lider XXI wieku — IX Szkoła dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych [sprawozdanie]

Michalak, Mariusz, E.

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Sprawozdanie z Konferencji Oświatowej „Dziecko zdolne”

Kuśpit, Małgorzata

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wpływ temperamentu na zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży

Kuśpit, Małgorzata

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Metaproblemy grup wsparcia uczniów zdolnych i ich nauczycieli

Posłuszna, Joanna

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Dwie drogi przetwarzania informacji w modelach oddziaływań perswazyjnych

Gusztyła, Katarzyna

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rodzinne uwarunkowania narkomanii wsród młodziezy

Rawa, Anita Anna

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Proces uczenia się i nauczania dzieci i młodzieży w świetle różnic indywidualnych

Popek, Stanisław

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wspomaganie ucznia w rozwoju osobowym jako cel edukacji

Gryniuk-Toruń, Iwona

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Pamięć dzieci z uszkodzonym słuchem

Stachyra, Józef

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Charakterystyka wybranych aspektów percepcji słuchowej u dzieci dyslektycznych

Grela-Goryczka, Renata

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Obraz siebie osób skłonnych do samoutrudniania w osiaganiu sukcesów

Sierota, Agata

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography