polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol. 60 (2013), 2
Found : 4191
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol. 60 (2013), 2 - noty o autorach

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol. 60 (2013), 2 - lista recenzentów

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol. 60 (2013), 2 - spis treści

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol. 60 (2013), 1

Zalewski, Michał

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Sprawozdanie z konferencji naukowo-edukacyjnej "Okupacja i prawo", Lublin, 20 marca 2013 roku

Stankiewicz, Sebastian

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Prawo rodzinne w dorobku naukowym i orzeczniczym Profesora Jerzego Ignatowicza

Nazar, Mirosław

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Okupacja i prawo - antyczne i współczesne refleksje humanisty (Mieczysław Jastrun)

Kuryłowicz, Marek (1944-)

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Majewska, Aneta

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Użytkowanie wieczyste w świetle wypowiedzi Profesora Jerzego Ignatowicza

Gawlik, Zdzisław

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Okupacyjna administracja niemiecka na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1945

Kozyra, Waldemar

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Stadialne formy popełnienia czynu zabronionego w prawie karnym Ukrainy

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Obrona konieczna w polskim prawie karnym (zagadnienia podstawowe)

Mozgawa, Marek

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography