polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol. 50/51 (2003/2004)
Found : 425
View:
1. 

Skutki prawne zamknięcia rozprawy sądowej w procesie cywilnym - zarys problematyki

Osowy, Piotr

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Norma prawa międzynarodowego a norma prawa krajowego

Liżewski, Bartosz

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

The will of parties to civil law relations in Polish tax law

Hanusz, Antoni

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

State sovereignty in the Polish doctrine of international law

Kwiecień, Roman

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Grundsätze der Geltungskraft der deutschen Landfrieden bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts

Klementowski, Marian Lech

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dyskusja nad projektem ustawy o partiach politycznych na Białorusi

Sobczak, Jacek (1946-)

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rozważania nad pojęciem ekstremizmu

Tokarczyk, Roman Andrzej (1942- )

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Próba określenia przedmiotu etyki adwokata

Tokarczyk, Roman Andrzej (1942- )

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Klasyfikacja przestępstw według nowego kodeksu karnego Ukrainy

Gorbata, Oksana

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Finanse sądów gminnych w Królestwie Polskim w latach 1876-1915

Bereza, Arkadiusz

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Próba rekonstrukcji dyskusji nad normatywnymi uzasadnieniami hipotezy transplantacji głowy człowieka

Ramus-Szatko, Iwona

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Zasada prawa do sądu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucji Federacji Rosyjskiej

Pilipiec, Sławomir

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Inicjatywa ludowa w sprawie przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum wpływającego na ustawodawstwo (na przykładzie uregulowań szwajcarskich, włoskich i polskich)

Grabowska, Sabina

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Preambuła do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Stefaniuk, Małgorzata

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography