English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 1 (2003) - recenzje, polemiki
Found : 318
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 1 (2003) - wstęp

Przychodzińska, Maria

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Nicolas Cook, "Muzyka", tłum. M. Łuczak, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2000 [recenzja]

Gozdecka, Renata

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Symboliczne treści muzyki współczesnej

Smoleńska-Zielińska, Barbara

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Stanisław Będkowski, Agnieszka Chwiłek, Iwona Lindstedt, "Analiza schenkerowska", Musica Iagellonica, Kraków 1997 [recenzja]

Jemielnik, Joanna

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Lech Z. Niekrasz, "Chopin gra w duszy japońskiej", Impuls, Kraków 2000 [recenzja]

Weiner, Agnieszka

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia

Keywords: ekonomia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

W stronę alternatywnej historii Muzeum Lubelskiego. Ksawery Piwocki

Kamiński, Ireneusz Jan (1937-)

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Muzyczne alegorie w twórczości kompozytorów epoki baroku

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Nauczanie przedmiotu "rysunek" w pedagogiach w okresie międzywojennym

Boguszewska, Anna

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography