English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Czynności i służba podczas powodzi
Found : 12
View:
1. 

W sprawie obchodu grunwaldzkiego

Studnicki, Władysław (1865-1953)

Keywords: rocznice , Polska , 1900-1945 , publicystyka polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Marsz na Warszawę

Tommasini, Francesco

Keywords: Polska , 1918-1939 , publicystyka włoska

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Generał Bem w świetle rozwoju mocarstwowości Polski

Tabasz, Eugeniusz

Keywords: Bem, Józef (1794-1850) , wojsko , Polska , publicystyka polska , 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Instytucje, historja i system rzymskiego prawa prywatnego

Sohm, Rudolf (1841-1917)

Keywords: prawo rzymskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ignacy Krasicki jako prezydent trybunału

Tretiak, Józef (1841-1923)

Keywords: Krasicki, Ignacy (1735-1801)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zestawienie dekretów, ustaw i rozporządzeń : wydanych do dnia 1 września 1928 r., a uprawniających do karania w drodze administracyjnej na zasadzie art. 2 rozporządzenia Prezydenta R. P z dnia 22 marca 1928 roku (Dz. Ust. nr. 38, poz. 365)

Keywords: przestępstwa , wykroczenia , kary , prawo administracyjne

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego T. U. R. : cele, zadania i rozwój 1923-1929

Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego

Keywords: Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Przyczynek do teoryi pewnego równania fizyki matematycznej

Zaremba, Stanisław (1863-1942)

Keywords: fizyka matematyczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Sprawozdanie Wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego Pomocy Ofiarom Powodzi na Polesiu : za czas od ukonstytuowania się t. j. od 8.II.1936 r. do 30.IX.1936 r.

Wojewódzki Komitet Wykonawczy Pomocy Ofiarom Powodzi na Polesiu (Brześć)

Keywords: Wojewódzki Komitet Wykonawczy Pomocy Ofiarom Powodzi na Polesiu (Brześć) , sprawozdania

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Talmud, bolszewizm i "Projekt prawa małżeńskiego w Polsce"

Trzeciak, Stanisław (1873-1944)

Keywords: małżeństwo , prawo , prawo żydowskie , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zarys zasad naukowej organizacji pracy oraz ich zastosowanie w biurowości : (system bezdziennikowy)

Tomaszewicz, Stanisław

Keywords: organizacja pracy , praca biurowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rachunki : zbiór zadań i przykładów arytmetycznych. Cz. 3, Trzeci rok nauki

Thomas, Stanisław

Keywords: arytmetyka , zadania i ćwiczenia

Find similar objects  |  Add to bibliography