English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Marsz na WarszawÄ™ - Tommasini, Francesco
Found : 39
View:
1. 

Odrodzenie Polski

Tommasini, Francesco

Keywords: Polska , polityka i rządy , 1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Struny świata

Żelechowski, Włodzimierz (1899-1954)

Keywords: poezja polska , 1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ustawa o rozbudowie miast

Keywords: miasta , urbanizacja , prawo , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Uczta dozorców : powieść

Ulanowski, Tadeusz (1872?-1942)

Keywords: powieść polska , 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rozwój polskiej myśli socjalistycznej

Limanowski, Bolesław (1835-1935)

Keywords: Polska , 1900-1945 , 1870-1914 , socjalizm

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Generał Bem w świetle rozwoju mocarstwowości Polski

Tabasz, Eugeniusz

Keywords: Bem, Józef (1794-1850) , wojsko , Polska , publicystyka polska , 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Z sali śmierci : wrażenia obrońcy politycznego

Berenson, Leon (1882-1941)

Keywords: więźniowie polityczni , Warszawa , 1900-1945 , pamiętniki , Cytadela Warszawska - X Pawilon (więzienie)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Układy zbiorowe pracy : ustawa z dn. 14 kwietnia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr. 31 poz. 242) oraz przepisy związkowe

Wengierow, Jerzy Grzegorz

Keywords: układy zbiorowe pracy , praca , legislacja , interpretacja , prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Pióro : kwartalnik artystyczny

Keywords: czasopisma polskie , czasopisma literackie , literatura polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kult żywego słowa : studjum o wymowie i rodzajach krasomówstwa

Maryański, Henryk

Keywords: sztuka wystąpień publicznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Uzupełnienie ustawodawstwa o obiegu pieniężnym, bankowego i o odsetkach

Keywords: banki , pieniądz , prawo , Polska , 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

W sprawie obchodu grunwaldzkiego

Studnicki, Władysław (1865-1953)

Keywords: rocznice , Polska , 1900-1945 , publicystyka polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Spadek bez testamentu : głos Piłsudczyka

Skarpa, Piotr

Keywords: Polska , 1918-1939 , polityka i rządy , publicystyka , Piłsudski, Józef (1867-1935)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Doktór Filut : powieść

Keywords: powieść polska , 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Opieka społeczna : (dobroczynność publiczna)

Koralewski, Kazimierz

Keywords: 1900-1945 , działalność charytatywna , opieka społeczna , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography