English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Simon Petlura : 22 (10) mai 1879 - 25 (12) mai 1926 - Tokarzewski-Karaszewicz, Jan
Found : 14
View:
1. 

Notes et souvenirs d'un vieux collectionneur

Tyszkiewicz, Michał (1828-1897)

Keywords: kolekcjonerzy , kolekcje , zabytki archeologiczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

W ucieczce : opowiadania wygnańca

Tokarzewski, Szymon (1821-1900)

Keywords: Tokarzewski, Szymon (1821-1900) , Syberia , więźniowie polityczni polscy , pamiętniki polskie , opowiadania polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Straż przednia : (ze wspomnień i notatek)

Tokarzewski, Marian (1873-1941?)

Keywords: Tokarzewski, Marian (1873-1941?) , duchowieństwo , pamiętniki polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dzieje Polski w zarysie

Tatomir, Lucjan (1836-1901)

Keywords: Polska , historia , podręczniki szkolne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Generał Bem w świetle rozwoju mocarstwowości Polski

Tabasz, Eugeniusz

Keywords: Bem, Józef (1794-1850) , wojsko , Polska , publicystyka polska , 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

System Taylora : (naukowa organizacja)

Thompson, C. Bertrand

Keywords: Taylor, Frederic Winslow (1856-1915) , biografia , krytyka i interpretacja , organizacja pracy , praca , personel

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wyrok śmierci przez c. k. Sąd karzący lwowski wydany na Józefie Kapuścińskim, [...] we Lwowie dnia 31. lipca 1847 szubienicą wykonany

Keywords: Kapuściński, Józef (1818-1847) , biografia , Polska 1832-1863 (Okres międzypowstaniowy) , źródła

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Politique de tous les cabinets de l'Europe, pendant les règnes de Louis XV et de Louis XVI

Ségur, Louis Philippe de (1753-1830)

Keywords: Ludwik XVI (król Francji ; 1754-1793) , Ludwik XV (król Francji ; 1710-1774)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Głosowanie powszechne

Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893)

Keywords: głosowanie powszechne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Z Sejmem! : 1879

Tarnowski, Stanisław (1837-1917)

Keywords: Polska , Galicja , 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Z roku 1863 i lat następnych : opowieść w dwóch częściach

Tokarzewski, Szymon (1821-1900)

Keywords: Tokarzewski, Szymon (1821-1900) , więźniowie polityczni polscy , Syberia , Powstanie Styczniowe (1863-1864) , pamiętniki polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Teoretyczny i praktyczny wykład uprawy buraków cukrowych wzięty z dzieła L. Walkhoff'a "Traité complet de fabrication et raffinage du sucre de betteraves"

Walkhoff, Louis

Keywords: burak cukrowy , uprawy

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rada sprawy wojennej

Zamoyski, Jan (1542-1605)

Keywords: dowództwo wojskowe , wojsko

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Na tułactwie

Tokarzewski, Szymon (1821-1900)

Keywords: Syberia , zesłanie , Polacy za granicą , więźniowie polityczni polscy , pamiętniki polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography