English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Folia Bibliologica. R. 48/49 (2006/2007)
Found : 155
View:
1. 

Folia Bibliologica : biuletyn Biblioteki Głównej UMCS. R. 44/45 (1996/1997)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Folia Bibliologica : biuletyn Biblioteki Głównej UMCS. R. 46/47 (2004/2005) - spis treści

Keywords: bibliotekarstwo , bibliotekoznawstwo , czasopisma polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Folia Bibliologica : biuletyn Biblioteki Głównej UMCS. R. 44/45 (1996/1997) - spis treści

Keywords: bibliotekarstwo , bibliotekoznawstwo , czasopisma polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Folia Bibliologica : biuletyn Biblioteki Głównej UMCS

Keywords: bibliotekarstwo , bibliotekoznawstwo , czasopisma polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Folia Bibliologica : biuletyn Biblioteki Głównej UMCS. Vol. 50 (2008) - spis treści

Keywords: bibliotekarstwo , bibliotekoznawstwo , czasopisma polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Folia Bibliologica : biuletyn Biblioteki Głównej UMCS. Vol. 50 (2008)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zawód bibliotekarza - między przeszłością a przyszłością

Malesa, Reneta

Keywords: bibliotekarstwo , bibliotekarze , 21 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Rosyjska książka rękopiśmienna. Zarys problematyki

Wierucka, Ewa

Keywords: rękopisy rosyjskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Między słowem a obrazem: afiliacje literatury i filmu (perspektywa komparatystyczna)

Has-Tokarz, Anita

Keywords: literatura i film

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rosyjskie biblioteki monastyczne

Wierucka, Ewa

Keywords: biblioteki klasztorne , kościół prawosławny , średniowiecze

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Mikołaj z Kościana i jego księgozbiór

Piechota, Grażyna

Keywords: Hesken, Mikołaj , biblioteka , 15 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Folia Bibliologica : Biuletyn Biblioteki UMCS Vol. 61 (2019) - Spis treści

Keywords: bibliotekarstwo , bibliotekoznawstwo , czasopisma polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Folia Bibliologica : biuletyn Biblioteki Głównej UMCS. R. 38/39 (1990/1991)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Folia Bibliologica : biuletyn Biblioteki Głównej UMCS. R. 40/41 (1992/1993) - spis treści

Keywords: bibliotekarstwo , bibliotekoznawstwo , czasopisma polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Folia Bibliologica : biuletyn Biblioteki Głównej UMCS. R. 40/41 (1992/1993)

Find similar objects  |  Add to bibliography