polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Maj, Ewa, Wójcik, Alicja - Jubileusz Profesora Jana Jachymka
Found : 44
View:
1. 

Jubileusz Profesora Jana Jachymka [sprawozdanie]

Wójcik, Alicja (1948-)

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Between “information” and “entertainment”: framing the Polish EU presidency in Romanian media

Balascescu, Madalina

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Profesor Jan Jachymek - sylwetka naukowa i zawodowa

Wójcik, Alicja (1948-)

Keywords: Jachymek, Jan (1939- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Działalność naukowa - bibliografia prac Profesora zw. dr. hab. Jana Jachymka i prac napisanych pod Jego naukowym kierunkiem

Paruch, Waldemar

Keywords: Jachymek, Jan (1939- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej XX wieku, pod red. Jana Jachymka, Lublin 1992, ss. 254 [recenzja]

Wójcik, Alicja (1948-)

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia

Keywords: chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography