polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Mikulec, B. Przemysł cukrowniczy na Lubelszczyźnie w latach 1864-1914
Found : 49
View:
1. 

Przemysł cukrowniczy ziem południowo-wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1929-1939

Mikulec, Bronisław (1936-2007)

Keywords: 1918-1939 , historia , Polska , przemysł cukrowniczy

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Przemysł drzewny na Lubelszczyźnie w latach 1864-1914

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia

Keywords: chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Małopolskie Towarzystwo Cukrownicze w latach 1894-1914

Mikulec, Bronisław (1936-2007)

Keywords: Galicyjsko-Bukowińskie Akcyjne Towarzystwo Przemysłu Cukierniczego , przemysł cukrowniczy , Przeworsk

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Horoch, E. Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy w okręgu chełmskim w latach 1924-1938 (główne problemy)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Czuchryta, A. Przemysł cukrowniczy w województwie lubelskim w latach 1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kamocki, J. Zarys grup etnograficznych w Polsce

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Szymański, Z. Wizja historiozoficzna Józefa Supińskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Lewandowski, J. Zmiany w strukturze narodowościowej i wyznaniowej ludności Lubelszczyzny w czasie I wojny światowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Mikulec, B. Z dziejów kształtowania się burżuazji lubelskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Mikulec, B. Powstańcze epizody w biografiach przemysłowców lubelskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Bondyra, W. Starostowie chełmscy w XVI wieku. Charakterystyka grupy

Find similar objects  |  Add to bibliography