polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Szymański, Z. Wizja historiozoficzna Józefa Supińskiego
Found : 94
View:
1. 

Kamocki, J. Zarys grup etnograficznych w Polsce

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Horoch, E. Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy w okręgu chełmskim w latach 1924-1938 (główne problemy)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Bondyra, W. Starostowie chełmscy w XVI wieku. Charakterystyka grupy

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Trapl, M. O inwigilacji przez czechosłowackie urzędy Wincentego Witosa w czasie jego pobytu w Czechosłowacji (1935-1939)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Libera, J., Zakościelna, A., Superson, J. Wyniki badań powierzchniowych nad środkową Karasiówką w północnej części Kotliny Sandomierskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Artemiuk, U. Kilka uwag w sprawie genezy rzymskiej floty wojennej

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kamienik, R. Spartakus i morze

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Krawczyk, A. Książka w pracach naukowych kilku historyków polskich XVII wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Gołębiowska, Z. Angielskie wzorce i inspiracje w życiu dworu puławskiego na przełomie XVIII i XIX wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Demidowicz, T. Carska polityka ustępstw wobec społeczeństwa Królestwa Polskiego w okresie odwilży posewastopolskiej (1856-1860/1861)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Mikulec, B. Przemysł cukrowniczy na Lubelszczyźnie w latach 1864-1914

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Lewandowski, J. Zmiany w strukturze narodowościowej i wyznaniowej ludności Lubelszczyzny w czasie I wojny światowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Willaume, M. Udział Polski w pracach Union Académique Internationale (1919-1939)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Korzeniowski, M. Struktura organizacyjna i początki działalności Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego w Rosji w 1915 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Mich, W. Adaptacja państwa w myśli politycznej polskiego ruchu konserwatywnego

Find similar objects  |  Add to bibliography