polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Kamocki, J. Zarys grup etnograficznych w Polsce
Found : 40
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Bondyra, W. Starostowie chełmscy w XVI wieku. Charakterystyka grupy

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia

Keywords: chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Szymański, Z. Wizja historiozoficzna Józefa Supińskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wróbel-Lipowa, K. Zniszczenia i straty polskich archiwów państwowych podczas II wojny światowej i okupacji niemieckiej w Polsce

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Trapl, M. O inwigilacji przez czechosłowackie urzędy Wincentego Witosa w czasie jego pobytu w Czechosłowacji (1935-1939)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kokowski, A., Konoplja, V. Nowe znalezisko miecza lateńskiego z Galicji Wschodniej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Libera, J., Zakościelna, A., Superson, J. Wyniki badań powierzchniowych nad środkową Karasiówką w północnej części Kotliny Sandomierskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Artemiuk, U. Kilka uwag w sprawie genezy rzymskiej floty wojennej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kamienik, R. Spartakus i morze

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Krawczyk, A. Książka w pracach naukowych kilku historyków polskich XVII wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Gołębiowska, Z. Angielskie wzorce i inspiracje w życiu dworu puławskiego na przełomie XVIII i XIX wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Demidowicz, T. Carska polityka ustępstw wobec społeczeństwa Królestwa Polskiego w okresie odwilży posewastopolskiej (1856-1860/1861)

Find similar objects  |  Add to bibliography