polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia Vol. 43/44 (1988/1989) Spis treści
Found : 158
View:
1. 

Polacy we francuskiej nauce historycznej przełomu XIX i XX stulecia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Bagdasarov, A., Gurba, J., Łoposzko, T. Zagadka poleskiego bursztynu

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Imigranci ruscy i wołoscy we wsiach województwa lubelskiego w późnym średniowieczu (XIV-XV w.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Życie nauczycieli i uczniów lubelskiej szkoły miejskiej w XVI wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wokół związków kulturalnych polsko-czeskich w XVI wieku (1526-1620)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rada Stanu Królestwa Polskiego 1833-1841

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Działalność gospodarcza Polaków na Zakaukaziu na przełomie XIX i XX wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Cenzorzy prasy polskiej w Lublinie w latach 1865-1905

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Jan Stecki jako minister spraw wewnętrznych w rządach Rady Regencyjnej (1917-1918)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego a tradycja powstańcza

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Początki polsko-francuskich kontaktów naukowych w latach międzywojennych

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rozbieżności polityczne w stosunkach polsko-francuskich w ramach koalicji antyhitlerowskiej 1942-1943

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Vol. 59 (2004). Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography