polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Demidowicz, T. Rada Stanu Królestwa Polskiego 1833-1841
Found : 23
View:
1. 

Demidowicz, T. Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego 4/16 IX 1831-13/25 III 1832

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

"Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego" jako "miejscowa" gazeta Cesarstwa 1838-1861

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Demidowicz, T. Carska polityka ustępstw wobec społeczeństwa Królestwa Polskiego w okresie odwilży posewastopolskiej (1856-1860/1861)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Demidowicz, T. Rady powiatowe w guberni lubelskiej w latach 1861-1863

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Jan Stecki jako minister spraw wewnętrznych w rządach Rady Regencyjnej (1917-1918)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia

Keywords: chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Polacy we francuskiej nauce historycznej przełomu XIX i XX stulecia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia Vol. 43/44 (1988/1989) Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Bagdasarov, A., Gurba, J., Łoposzko, T. Zagadka poleskiego bursztynu

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Imigranci ruscy i wołoscy we wsiach województwa lubelskiego w późnym średniowieczu (XIV-XV w.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Życie nauczycieli i uczniów lubelskiej szkoły miejskiej w XVI wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wokół związków kulturalnych polsko-czeskich w XVI wieku (1526-1620)

Find similar objects  |  Add to bibliography