polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Demidowicz, T. Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego 4/16 IX 1831-13/25 III 1832
Found : 28
View:
1. 

Rada Stanu Królestwa Polskiego 1833-1841

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia

Keywords: chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Demidowicz, T. Carska polityka ustępstw wobec społeczeństwa Królestwa Polskiego w okresie odwilży posewastopolskiej (1856-1860/1861)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kołtunowski, P. Działania wojskowe hitlerowskiego Wehrmachtu na froncie wschodnim w czasie drugiej wojny światowej w świetle "Krakauer Zeitung"

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Śladkowski, W. Clémenceau et la Pologne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kamienik, R. Na marginesie studiów nad powstaniem Spartakusa

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Sochacka, A. Zjazdy polsko-litewskie w Lublinie i Parczewie w czasach Władysława Jagiełły

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Jawor, G. Obraz rodziny chłopskiej w Polsce XV wieku w świetle ksiąg oficjała lubelskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Mikulec, B. Z dziejów kształtowania się burżuazji lubelskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Mądzik, M. Rzymskokatolickie Towarzystwo Dobroczynności w Tyflisie (1894-1905)

Find similar objects  |  Add to bibliography