polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Paruch, Waldemar - Sprawozdanie z konferencji "Ziemia, władza i oświata dla ludu - historia i współczesność", Warszawa, 17-18 października 1996 r.
Found : 34
View:
1. 

Waldemar Paruch, Krystyna Trębicka, "Typologia systemów bezpieczeństwa w XIX i XX wieku, Lublin 1996, s. 104 [recenzja]

Pawłowska, Agnieszka

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Religia i Kościół rzymskokatoliocki w polskiej myśli politycznej (1918-1993), Lublin 9-10 XII 1993 roku (sprawozdanie z konferencji)

Paruch, Waldemar

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Between “information” and “entertainment”: framing the Polish EU presidency in Romanian media

Balascescu, Madalina

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Świat i Polska końca XX wieku. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 30 lecia politologii w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin dnia 10 grudnia 1994 roku [sprawozdanie]

Paruch, Waldemar

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowowschodniej, Lublin 3-4 października 1994 [sprawozdanie z konferencji]

Miszczuk, Andrzej

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Sprawozdanie z konferencji "Wizje i realia. Drogi realizacji polskiej myśli politycznej w XX wieku", Kazimierz Dolny, 17-18 maja 2001 roku

Wichmanowski, Marcin

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Bibliografia prac pracowników Wydziału Politologii UMCS za lata 1994-1995

Paruch, Waldemar

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Między dziedzictwem a współczesnością czyli o podstawach ideologicznych myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego

Paruch, Waldemar

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sprawozdanie z konferencji "Politologia w szkolnictwie wy zszym w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju", Janów k. Chełma, 19-21 września 1996 roku

Marczewska-Rytko, Maria

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Sprawozdanie z konferencji naukowej na temat: "Administracja publiczna w Polsce - wyzwania edukacyjne", Lublin 16-17 marca 1998 roku

Adamowicz, Zbigniew

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Barbara Krauz-Mozer i Władysław Szostak: Teoria polityki. Podstawy metodologiczne politologii empirycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1993, s. 111 [recenzja]

Paruch, Waldemar

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Marek Waldenberg: Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje, idee, Warszawa 1992, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 419 [recenzja]

Paruch, Waldemar

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography