English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Paruch, Waldemar - Między dziedzictwem a współczesnością czyli o podstawach ideologicznych myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego
Found : 65
View:
1. 

Prawo i bezprawie w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego w latach 1926-1939 : (między siłą i prawem czyli idea "pasa neutralnego" w polityce)

Paruch, Waldemar

Keywords: myśl polityczna i społeczna , Piłsudski, Józef (1867-1935)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Podstawy i uzasadnienie tożsamości politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926-1939)

Paruch, Waldemar

Keywords: myśl polityczna i społeczna , Piłsudski, Józef (1867-1935) , polityka i rządy , Polska 1918-1939 (II Rzeczpospolita)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Between “information” and “entertainment”: framing the Polish EU presidency in Romanian media

Marinescu, Valentina

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Religia i Kościół rzymskokatoliocki w polskiej myśli politycznej (1918-1993), Lublin 9-10 XII 1993 roku (sprawozdanie z konferencji)

Paruch, Waldemar

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography