polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Paruch, Waldemar - Religia i Kościół rzymskokatoliocki w polskiej myśli politycznej (1918-1993), Lublin 9-10 XII 1993 roku (sprawozdanie z konferencji)
Found : 48
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Religia i Kościół rzymskokatolicki w polskiej myśli politycznej lat 1919-1993, red. J. Jachymek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995 [recenzja]

Szmulik, Bogumił

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Sprawozdanie z konferencji "Wizje i realia. Drogi realizacji polskiej myśli politycznej w XX wieku", Kazimierz Dolny, 17-18 maja 2001 roku

Wichmanowski, Marcin

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Między dziedzictwem a współczesnością czyli o podstawach ideologicznych myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego

Paruch, Waldemar

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Prawo i bezprawie w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego w latach 1926-1939 : (między siłą i prawem czyli idea "pasa neutralnego" w polityce)

Paruch, Waldemar

Keywords: myśl polityczna i społeczna , Piłsudski, Józef (1867-1935)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Between “information” and “entertainment”: framing the Polish EU presidency in Romanian media

Balascescu, Madalina

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Sprawozdanie z konferencji "Ziemia, władza i oświata dla ludu - historia i współczesność", Warszawa, 17-18 października 1996 r.

Paruch, Waldemar

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

W. Paruch, K. Trembicka (red.), "Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku", Lublin 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 530 [recenzja]

Bachrynowski, Szymon

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Bezpieczeństwo Europy – Bezpieczeństwo Polski. Metamorfozy bezpieczeństwa i zagrożeń w XXi XXI wieku: nowa jakość polityczna, militarna, demograficzna, kulturowa”, Lublin 24 listopada 2016 r.

Dawidowicz, Aneta

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Świat i Polska końca XX wieku. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 30 lecia politologii w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin dnia 10 grudnia 1994 roku [sprawozdanie]

Paruch, Waldemar

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography