polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Wójcik, Alicja - Profesor Jan Jachymek - sylwetka naukowa i zawodowa
Found : 98
View:
1. 

Idea Polski Ludowej w myśli politycznej Wincentego Witosa i Stanisława Thugutta

Wójcik, Alicja (1948-)

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Działalność naukowa - bibliografia prac Profesora zw. dr. hab. Jana Jachymka i prac napisanych pod Jego naukowym kierunkiem

Paruch, Waldemar

Keywords: Jachymek, Jan (1939- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Skonfiskowano w "Gazecie Ludowej"

Gmitruk, Janusz (1948-)

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Status mniejszości narodowych w Polsce współczesnej

Janusz, Grzegorz (1952-)

Keywords: 1990- , mniejszości , Polska , status prawny

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Jubileusz Profesora Jana Jachymka

Maj, Ewa (1957-)

Keywords: Jachymek, Jan (1939- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Jacques Semelin, "Wolność w eterze", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999, s. 330 [recenzja]

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Between “information” and “entertainment”: framing the Polish EU presidency in Romanian media

Balascescu, Madalina

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wizja wsi polskiej w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego

Maj, Ewa (1957-)

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Koncepcje pokojowej i integrującej się Europy w myśli politycznej ruchu ludowego

Michałowski, Stanisław (1951-)

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Z listów chłopów emigrantów

Brodowska, Helena (1914-2003)

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Aleksander Świętochowski a chłopski ruch zaraniarski w Królestwie Polskim

Stankiewicz, Witold (1919)

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wizja przyszłej Polski

Śladkowski, Wiesław (1935-)

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Polityczne aspekty dyskusji wokół prawa rzymskiego w Polsce w XIX i początkach XX wieku

Kuryłowicz, Marek (1944-)

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Włodzimierz książę Swiatopełk-Czetwertyński (1837-1918) : szkic do portretu

Koprukowniak, Albin (1929-)

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography