polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Olszewski, Edward - Polacy w Rosji mówią o sobie, t. 1 i 2, pod red. Edwarda Walewandera, Lublin 1994
Found : 60
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Polscy uchodźcy wojenni w Skandynawii (1939-1946)

Olszewski, Edward (1942-)

Keywords: 1939-1945 , 1945-1970 , Skandynawia (region) , uchodźcy polscy

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Between “information” and “entertainment”: framing the Polish EU presidency in Romanian media

Balascescu, Madalina

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ideologia i ruch polityczny współczesnego konserwatyzmu

Olszewski, Edward (1942-)

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Władysław S. Kucharski: Polacy i Polonia w rdzennej Austrii w XIX i XX wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin-Wiedeń 1994, s. 441 [recenzja]

Spaleniak, Włodzimierz (1960-)

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Badania Profesora Edwarda Olszewskiego nad emigracją polską do Skandynawii– "Polacy w Norwegii 1940–2010" [sprawozdanie]

Leszczyńska, Krystyna

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Piotr Eberchardt: Przemiany narodowościowe na Białorusi, Editions Spotkania, Warszawa 1994, s. 182 [recenzja]

Miszczuk, Andrzej

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography