polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Miszczuk, Andrzej - Piotr Eberchardt: Przemiany narodowoĊ›ciowe na BiaĊ‚orusi, Editions Spotkania, Warszawa 1994, s. 182
Found : 58
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Between “information” and “entertainment”: framing the Polish EU presidency in Romanian media

Balascescu, Madalina

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wpływ granicy na przemiany sieci miast pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego

Gorzym-Wilkowski, Waldemar

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowowschodniej, Lublin 3-4 października 1994 [sprawozdanie z konferencji]

Miszczuk, Andrzej

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Euroregiony - nowa forma współpracy Polski z sąsiadami

Miszczuk, Andrzej

Keywords: 1990- , Europa Środkowa , euroregiony , Polska , współpraca transgraniczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Ekonomiczne podstawy demokracji lokalnej w Polsce

Miszczuk, Andrzej

Keywords: 1990- , demokracja , Polska , regionalizacja ekonomiczna , samorząd lokalny

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography