English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Jachymek, Jan - WydziaƂ Politologii
Found : 717
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Between “information” and “entertainment”: framing the Polish EU presidency in Romanian media

Marinescu, Valentina

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Profesor Jan Jachymek - sylwetka naukowa i zawodowa

Wójcik, Alicja (1948-)

Keywords: Jachymek, Jan (1939- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Bibliografia prac pracowników Wydziału Politologii UMCS za rok 2002

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydział Politologii

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Bibliografia prac pracowników Wydziału Politologii UMCS za rok 2004

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydział Politologii

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Bibliografia prac pracowników Wydziału Politologii UMCS za rok 2003

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydział Politologii

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Jubileusz Profesora Jana Jachymka

Maj, Ewa (1957-)

Keywords: Jachymek, Jan (1939- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Ludowcy wobec socjalistów w II Rzeczypospolitej

Jachymek, Jan (1939- )

Keywords: partie polityczne , Polska 1918-1939 (II Rzeczpospolita) , ruch ludowy , socjaliści

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Religia i Kościół rzymskokatolicki w polskiej myśli politycznej lat 1919-1993, red. J. Jachymek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995 [recenzja]

Szmulik, Bogumił

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Bibliografia prac pracowników Wydziału Politologii UMCS za rok 2000

Wichmanowski, Marcin

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydział Politologii

Find similar objects  |  Add to bibliography