English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Antologia współczesnych poetów lubelskich
Found : 7
View:
1. 

Z dziejów partyzantki r. 1833 w województwie lubelskiem - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Chłop bibliofil z XV wieku - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Z epoki renesansu i baroku na Lubelszczyźnie. Cz. 2 - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Pierwsi nauczyciele świeccy w szkole wydziałowej lubelskiej w dobie Komisji Edukacji Narodowej - Kukulski, Zygmunt (1890-1944)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Katedra i jezuici w Lublinie. Cz. 1 - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rocznik Lubelski

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Ze stosunków wyznaniowych w Lubelskiem : na podstawie notatek z arch. Kurji Biskupiej w Lublinie - Zalewski, Ludwik (1878-1952

Find similar objects  |  Add to bibliography