English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Gajek, Józef - Polski Atlas Etnograficzny
Found : 20
View:
1. 

Zarys etnograficzny zachodniej części Podola

Gajek, Józef (1907-1987)

Keywords: etnologia , Podole (region)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Polski atlas etnograficzny = L'atlas ethnographique polonais

Gajek, Józef (1907-1987).

Keywords: Polska , etnologia , altas etnograficzny , ludoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział B, Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia

Keywords: geografia , geologia , mineralogia , pertografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio AA

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

[Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne T. 2] - okładka

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Psychologiczne odpowiedniki pojęć

Rytel, Marian

Keywords: pojęcie , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Materiały neolityczne z Lubelszczyzny

Nosek, Stefan (1909-1966)

Keywords: Lublin (region) , neolit , wykopaliska archeologiczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne T. 1 - strona tytułowa, spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne T. 3 - okładka, strona tytułowa, spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Próba aksjomatyzacji logiki tradycyjnej

Łoś, Jerzy (1920-1998)

Keywords: logika , aksjomatyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Pełny trójwartościowy rachunek zdań

Słupecki, Jerzy (1904-1987)

Keywords: logika matematyczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Uwagi o sylogistyce Arystotelesa

Słupecki, Jerzy (1904-1987)

Keywords: sylogizm , Aristoteles (384-322 a.C.) , logika

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Rodzaje i motywy reakcji negatywnych

Tomaszewski, Tadeusz (1910-2000)

Keywords: psychologia , przekora

Find similar objects  |  Add to bibliography