English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Tomaszewski, Tadeusz - Rodzaje i motywy reakcji negatywnych
Found : 22
View:
1. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział B, Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia

Keywords: geografia , geologia , mineralogia , pertografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio AA

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Psychologiczne odpowiedniki pojęć

Rytel, Marian

Keywords: psychologia , pojęcie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Próba aksjomatyzacji logiki tradycyjnej

Łoś, Jerzy (1920-1998)

Keywords: aksjomatyka , logika

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Pełny trójwartościowy rachunek zdań

Słupecki, Jerzy (1904-1987)

Keywords: logika matematyczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Uwagi o sylogistyce Arystotelesa

Słupecki, Jerzy (1904-1987)

Keywords: sylogizm , Aristoteles (384-322 a.C.) , logika

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Teoria poznania materializmu dialektycznego

Łubnicki, Narcyz (1904-1988)

Keywords: teoria poznania , materializm dialektyczny

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne T. 1 - strona tytułowa, spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Materiały neolityczne z Lubelszczyzny

Nosek, Stefan (1909-1966)

Keywords: wykopaliska archeologiczne , Lublin (region) , neolit

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Polski Atlas Etnograficzny

Gajek, Józef (1907-1987)

Keywords: etnologia , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Szczątki kostne z grobu kultury amfor kulistych w Stoku w powiecie puławskim

Dzierżykray-Rogalski, Tadeusz (1918-1998)

Keywords: wykopaliska archeologiczne , groby prehistoryczne , Stok (powiat puławski) , kultura amfor kulistych

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zarys etnograficzny zachodniej części Podola

Gajek, Józef (1907-1987)

Keywords: etnologia , Podole (region)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wyniki badań prowadzonych na cmentarzysku kultury łużyckiej w Opatowie pow. częstochowski

Nosek, Stefan (1909-1966)

Keywords: kultura łużycka , Opatów , groby prehistoryczne , wykopaliska archeologiczne

Find similar objects  |  Add to bibliography