polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Résumé (Streszczenie) Vol. 54/55
Found : 82
View:
1. 

Białorusini w Sejmie RP II kadencji 1928-1930

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Odrodzenie Związku Harcerstwa Polskiego w latach dziewięćdziesiątych w Danii

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Narodziny Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego w 1874 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Przemysł drzewny na Lubelszczyźnie w latach 1864-1914

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Grupa kierownicza Obozu Zjednoczenia Narodowego na Lubelszczyźnie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Bibliografia prac prof. dr. hab. Albina Koprukowniaka za lata 1955-1999

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Mołdawia i Wołoszczyzna po kongresie wiedeńskim (1815-1831)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Sprawa polska w myśli politycznej Michała Katkowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wizje integrującej się Europy w polskiej myśli politycznej okresu zaborów

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Próby reform rosyjskiego systemu prasowego w przededniu rewolucji 1905 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wokół wojennych rozważań o charakterze narodowym Polaków

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Polacy u schyłku II wojny : postawy i przewartościowania

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Uroczystości akademickie w Zamościu w XVI-XVIII wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Szkoła i wychowanie w Królestwie Polskim w początkach lat trzydziestych XIX stulecia

Find similar objects  |  Add to bibliography