polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
BiaƂorusini w Sejmie RP II kadencji 1928-1930
Found : 51
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Władysław Wielhorski jako badacz problematyki litewskiej i białoruskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia Vol. 54/55 (1999/2000) Résumé (Streszczenie)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Odrodzenie Związku Harcerstwa Polskiego w latach dziewięćdziesiątych w Danii

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia

Keywords: chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Próby odbudowy łemkowskich tradycji kulturowych na Podkarpaciu

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Mołdawia i Wołoszczyzna po kongresie wiedeńskim (1815-1831)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Polacy u schyłku II wojny : postawy i przewartościowania

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Ludowcy wobec tradycji historycznej (do 1918 roku)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Władza w myśli politycznej ruchu ludowego (1918-1939)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Grupa kierownicza Obozu Zjednoczenia Narodowego na Lubelszczyźnie

Find similar objects  |  Add to bibliography