polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Smyk, G. Próby zdefiniowania pojęć "administracja" i "prawo administracyjne" w piśmiennictwie prawno-administracyjnym przełomu XIX i XX w.
Found : 22
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia

Keywords: chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Cecha jednolitości systemu prawa w warunkach multicentryzmu = A feature of the uniformity of the legal system in the conditions of multicentrism

Liżewski, Bartosz.

Keywords: Prawo -- Polska -- 1990-. , Prawo porównawcze -- Polska.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Profesjonalizacja czynności mediacyjnych (wybrane zagadnienia w perspektywie polskiego porządku prawnego) = Professionalization of mediation activities (selected issues in perspective of the Polish legal order)/

Korybski, Andrzej.

Keywords: Mediacja -- Polska -- 1990-. , Mediacja -- prawo -- 1990-.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

O japońskim porządku prawnym - między literą prawa a otwartością norm = On the Japanese legal order - between the letter of law and the openness of the norms

Leszczyński, Leszek (1952- ).

Keywords: Prawo -- Japonia.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Between “information” and “entertainment”: framing the Polish EU presidency in Romanian media

Balascescu, Madalina

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography