polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Łuszczyński, A. Prawo i racjonalizm
Found : 197
View:
1. 

O dobrym prawie

Dziedziak, Wojciech

Keywords: Dobre prawo , Dobro wspólne

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Umowa społeczna jako przejaw racjonalizmu w refleksji nad państwem i prawem = The social agreement as the manifestation of rationalism in the reflection of state and the law /

Łuszczyńska, Małgorzata

Keywords: Polska , Racjonalizm , Umowa społeczna , Wolność

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Ochrona praw jednostki w administracyjnych postępowaniach wyłączonych

Ostojski, Przemysław

Keywords: Polska , Postępowanie administracyjne -- 1990- , Prawa człowieka -- 1990- , Prawo administracyjne (prawo europejskie)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Nauczanie prawa rzymskiego we współczesnej Rosji

Kosior, Wojciech (prawo)

Keywords: Prawo rzymskie -- nauczanie --Rosja

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Sygnalizacja jako przejaw obowiązku lojalności wobec pracodawcy?

Bolesta, Łukasz

Keywords: Lojalność pracownicza , Prawo pracy (prawo europejskie) -- legislacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Obowiązek lojalności stron stosunku pracy

Wieczorek, Mariusz

Keywords: Lojalność pracownicza , Polska , Prawo pracy --1990-

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Granice dopuszczalnej krytyki pracodawcy

Bosak, Maria

Keywords: Krytyka , Pracodawca i pracownik (prawo) -- 1990-

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Modyfikacja zarzutów w postępowaniu karnym

Błotnicki, Maciej

Keywords: Exceptio (prawo) , Modyfikacja zarzutów , Postępowanie karne --1990-

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wolność w myśleniu Tomasza G. Masaryka = Freedom in political thought of Thomas G. Masaryk

Łuszczyński, Artur.

Keywords: Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937) -- myśl polityczna i społeczna , Wolność

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia

Keywords: chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Desakralizacja myśli politycznej w czasach nowożytnych

Szymański, Łukasz (prawo)

Keywords: Nauki polityczne -- historia , Prawo -- filozofia , Sekularyzacja (teologia)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

O racjonalności państwa prawnego w myśli Roberta von Mohla = The rationality of the state of law idea in the Robert von Mohl's thought

Lesiński, Paweł.

Keywords: Mohl, Robert (1799-1875) -- myśl polityczna i społeczna.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Serafin, Ewa (prawo)

Keywords: Plan zagospodarowania gruntów , Polska , Zagospodarowanie przestrzenne -- prawo -- 1990-

Find similar objects  |  Add to bibliography