polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Obara-Pawłowska, A. Kilka uwag o monografii Lublin. 700 lat dziejów miasta, red. G. Figiel, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin 2017, ss. 369
Found : 15
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Publication Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia. - Spis treści Vol. 14 (1959)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Publication Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N, Educatio Nova / redaktor naczelny Małgorzata Karwatowska

Keywords: dydaktyka , edukacja , kształcenie akademickie , nauczyciele ; dokształacanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Publication Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio M, Balcaniensis et Carpathiensis / redaktor naczelny Waldemar Paruch.

Keywords: Bałkany (region) , cywilizacja , Europa Środkowo-Wschodnia , Europa Wschodnia , Karpaty (góry)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Publication Artes Humanae / Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Keywords: 1990- , czasopisma naukowe , Lublin , nauki humanistyczne , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Publication Anuario Latinoamericano : ciencias políticas y relaciones internacionales

Keywords: Ameryka Łacińska , polityka , stosunki międzynarodowe , stosunki zagraniczne , sytuacja gospodarcza

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Publication Medical Science Pulse.

Keywords: Czasopisma elektroniczne. , Czasopisma medyczne , Lekarze , Medycyna , Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa (Opole) , Szkolnictwo medyczne wyższe

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Publication Dzieje Lublina w popularnej syntezie na siedemsetletnią rocznicę lokacji miasta. Lublin. 700 lat dziejów miasta, red. G. Figiel, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin 2017, ss. 369

Michalski, Wojciech (1982- ).

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Publication Equilibrium : zeszyty naukowe WSE

Keywords: Ekonomia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Publication Studia Periegetica

Keywords: czasopisma naukowe , turystyka , zarzdzanie turystyką

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Publication Kwartalnik Urzędu Patentowego RP / redaktor naczelny Anna Szymańska.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Publication Wiadomości Uniwersyteckie / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Keywords: prasa studencka , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Publication Wschód Europy : studia humanistyczno-społeczne

Keywords: 1991- , Europa Wschodnia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Publication Heteroglossia : studia kulturoznawczo-filologiczne / Instytut Kulturoznawstwa i Katedra Lingwistyki Stosowanej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy ; redaktor naczelny Walenty Piłat

Keywords: Czasopisma literackie , Języki obce -- nauczanie wspomagane komputerowo , Językoznawstwo stosowane , Komunikacja i kultura , Literatura -- historia i krytyka , Nauczanie wspomagane komputerowo

Find similar objects  |  Add to bibliography