polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Pleszczyński, A., Conference "Lublin 1317- narodziny miasta europejskiego. Lublin 1317 - Die Geburt einer europäischen Stadt. Lublin 1317 - the origins of an European city". UMCS, 26-28 June 2017
Found : 11
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Publication Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia. - Spis treści Vol. 14 (1959)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Publication Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N, Educatio Nova / redaktor naczelny Małgorzata Karwatowska

Keywords: dydaktyka , edukacja , kształcenie akademickie , nauczyciele ; dokształacanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Publication Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio M, Balcaniensis et Carpathiensis / redaktor naczelny Waldemar Paruch.

Keywords: Bałkany (region) , cywilizacja , Europa Środkowo-Wschodnia , Europa Wschodnia , Karpaty (góry)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Publication Artes Humanae / Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Keywords: 1990- , czasopisma naukowe , Lublin , nauki humanistyczne , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Publication Anuario Latinoamericano : ciencias políticas y relaciones internacionales

Keywords: Ameryka Łacińska , polityka , stosunki międzynarodowe , stosunki zagraniczne , sytuacja gospodarcza

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Publication Medical Science Pulse.

Keywords: Czasopisma elektroniczne. , Czasopisma medyczne , Lekarze , Medycyna , Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa (Opole) , Szkolnictwo medyczne wyższe

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Publication Equilibrium : zeszyty naukowe WSE

Keywords: Ekonomia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Publication Studia Periegetica

Keywords: czasopisma naukowe , turystyka , zarzdzanie turystyką

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Publication Wiadomości Uniwersyteckie / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Keywords: prasa studencka , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)

Find similar objects  |  Add to bibliography