English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Mieczysław Biernacki : [fotografia]
Found : 176
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A, Mathematica

Keywords: matematyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A, Mathematica. Vol. 14 (1960) - Spis treści

Keywords: matematyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Mieczysław Biernacki (30 III 1891 - 21 XI 1959) : [życiorys]

Keywords: Biernacki, Mieczysław (1862-1948) , biografia , matematyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia

Keywords: geografia , geologia , mineralogia , petrologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A, Mathematica. Vol. 12 (1958) - Spis treści

Keywords: matematyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A, Mathematica. Vol. 13 (1959) - Spis treści

Keywords: matematyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A, Mathematica. Vol. 41 (1987) - Spis treści

Keywords: matematyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A, Mathematica. Vol. 17 (1963) - Spis treści

Keywords: matematyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział A, Matematyka

Keywords: czasopisma , matematyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A, Mathematica. Vol. 5 (1951) - Spis treści

Keywords: matematyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A, Mathematica. Vol. 6 (1952) - Spis treści

Keywords: matematyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A, Mathematica. Vol. 7 (1953) - Spis treści

Keywords: matematyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A, Mathematica. Vol. 8 (1954) - Spis treści

Keywords: matematyka

Find similar objects  |  Add to bibliography