English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
1916, Cz. 7 (3 kwiec.)
Found : 110
View:
1. 

Dziennik Rozporządzeń c. i k. Jeneralnego Gubernatorstwa Wojskowego dla Austryacko-Węgierskiego Obszaru Okupowanego w Polsce 1916, Cz. 16 (8 list.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dziennik Rozporządzeń c. i k. Jeneralnego Gubernatorstwa Wojskowego dla Austryacko-Węgierskiego Obszaru Okupowanego w Polsce 1916, Cz. 20 (31 grudz.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dziennik Rozporządzeń c. i k. Jeneralnego Gubernatorstwa Wojskowego dla Austryacko-Węgierskiego Obszaru Okupowanego w Polsce 1916, Cz. 9 (19 czerw.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1916, Cz. 15 (5 list.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dziennik Rozporządzeń c. i k. Jeneralnego Gubernatorstwa Wojskowego dla Austryacko-Węgierskiego Obszaru Okupowanego w Polsce 1916, Cz. 14 (3 list.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dziennik Rozporządzeń c. i k. Jeneralnego Gubernatorstwa Wojskowego dla Austryacko-Węgierskiego Obszaru Okupowanego w Polsce 1916, Cz. 13 (27 paźdz.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dziennik Rozporządzeń c. i k. Jeneralnego Gubernatorstwa Wojskowego dla Austryacko-Węgierskiego Obszaru Okupowanego w Polsce 1916, Cz. 19 (6 grudz.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dziennik Rozporządzeń c. i k. Jeneralnego Gubernatorstwa Wojskowego dla Austryacko-Węgierskiego Obszaru Okupowanego w Polsce 1916, Cz. 18 (22 list.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Dziennik Rozporządzeń c. i k. Jeneralnego Gubernatorstwa Wojskowego dla Austryacko-Węgierskiego Obszaru Okupowanego w Polsce 1916, Cz. 17 (12 list.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dziennik Rozporządzeń c. i k. Jeneralnego Gubernatorstwa Wojskowego dla Austryacko-Węgierskiego Obszaru Okupowanego w Polsce 1916, Cz. 8 (11 maj)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dziennik Rozporządzeń c. i k. Jeneralnego Gubernatorstwa Wojskowego dla Austryacko-Węgierskiego Obszaru Okupowanego w Polsce 1916, Cz. 6 (26 marz.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1916, Cz. 12 (1 paźdz.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1916, Cz. 11 (9 wrzes.) + dodatek

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dziennik Rozporządzeń c. i k. Jeneralnego Gubernatorstwa Wojskowego dla austryacko-węgierskiego obszaru okupowanego w Polsce 1916, Cz. 4 (4 stycz.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dziennik Rozporządzeń c. i k. Jeneralnego Gubernatorstwa Wojskowego dla Austryacko-Węgierskiego Obszaru Okupowanego w Polsce 1916, Cz. 10 (3 sierp.)

Find similar objects  |  Add to bibliography