English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 5 (1950). Spis treści
Found : 99
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 4 (1949). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Budowa i cykl rozwojowy rodzaju Sporocytophaga, Stanier Tablice XII - XV

Kunicki-Goldfinger, Władysław (1916-1995)

Keywords: Sporocytophaga , budowa i cykl rozwojowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Badania nad rodzajem Neomys Каup.

Dehnel, August Gustaw (1903-1962)

Keywords: rzęsorki (Neomys)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Recherche sur les ciliés Thigmotriches (Thigmotricha Ch. Lw.J

Raabe, Zdzisław (1909-1972)

Keywords: wymoczki , Thigmotricha

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Z ekologii Elateridae (Col.) badanych na terenie województwa lubelskiego

Strawiński, Konstanty (1892-1966)

Keywords: sprężykowate (Elateridae) , Lublin (region)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Badania nad mykotrofizmem oraz zawartością glukozydów u trzech gat. Digitalis z naturalnych i sztucznych stanowisk

Truszkowska, Wanda (1917-2004)

Keywords: mykotrofizm , zawartość glukozydów , naparstnica (Digitalis)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Komora zębowa (Cavum dentis) u Naczelnych

Stęślicka, Wanda (1907-2001)

Keywords: komora zębowe (Cavum dentis) , ssaki naczelne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Znaczenie ssakozębnych (Theriodontia) w filogenezie ssaków

Towarnicki, Robert (1906-1988)

Keywords: ssakozębne (Theriodontia) , filogeneza ssaków

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wije (Myriapoda) Białowieskiego Parku Narodowego

Jawłowski, Hieronim (1887-1977)

Keywords: wije (Myriapoda) , Białowieski Park Narodowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Powiązanie biologiczne pluskwiaków (Hem.-Heter.) z roślinnością drzewiastą

Strawiński, Konstanty (1892-1966)

Keywords: pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) , roślinność drzewiasta , drzewa , krzewy

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Motyle minujące na tle naturalnych środowisk Białowieskiego Parku Narodowego

Adamczewski, Stanisław (1883-1952)

Keywords: motyle (Lepidoptera) , Białowieski Park Narodowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Krocionogi okolic Lublina na tle fauny krocionogów Polski

Stojałowska, Wanda (1905-1995)

Keywords: krocionogi (Diplopoda) , Lublin (region) , Polska , badania porównawcze

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Obserwacje nad wartością osmotyczną drzew w lasach Białowieży

Warakomska, Zofia (1924-2017)

Keywords: wartość osmotyczna , drzewa , Białowieski Park Narodowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wpływ dwusiarczku węgla na obumieranie cebulek Oxalis Deppei Lodd. w zależności od nasycenia jego pary pod koniec okresu spoczynkowego

Wiśniewski, Piotr (1884-1971)

Keywords: dwusiarczek węgla , cebulki , okres spoczynkowy , obumieranie , szczawik Deppego (Oxalis Deppei)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Jądra ruchowe rdzenia przedłużonego krowy, świni i konia

Chomiak, Marian (1912-1976)

Keywords: jądra ruchowe , rdzeń przedłużony , krowa , koń , świnia

Find similar objects  |  Add to bibliography