English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Raabe, Z. Próba rewizji systemu pierwotniaków
Found : 52
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Calamagrostis agrostioides n. spec.

Matuszkiewicz, Władysław (1921-2013)

Keywords: trzcinnik (Calamagrostis) , Calamagrostis agrostioides

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne Vol. 3 (1948)=T. 3 (1948). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Badania anatomiczne nad naczyniami krwionośnymi mózgu ryb kostnoszkieletowycli

Towarnicki, Robert (1906-1988)

Keywords: naczynia krwionośne , ryby kostnoszkieletowe , badania anatomiczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

The threshold values of colchicine action in some cultivated plants

Łączyńska, Teresa (1916-1994)

Keywords: kolchicyna , wartości graniczne , rośliny uprawne

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Przyczynek do ekologii buka

Matuszkiewicz, Władysław (1921-2013)

Keywords: ekologia buka

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Materiały do monografii rodzaju Calamagrostis Adans.

Matuszkiewicz, Władysław (1921-2013)

Keywords: trzcinnik (Calamagrostis)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wzór dryopitekoidalny na molarach żuchwy u człowieka

Stęślicka, Wanda (1907-2001)

Keywords: wzór dryopitekoidalny , żuchwa człowieka

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Roślinność lasów okolic Lwowa

Matuszkiewicz, Władysław (1921-2013)

Keywords: roślinność leśna , Lwów (Ukraina ; region)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Badania antropologiczne nad mieszczanami kazimierskimi z XVII i XVIII wieku

Modrzewska, Krystyna (1919-2008)

Keywords: mieszczanie kazimierscy , Kazimierz Dolny , 17 w. , 18 w. , antropologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Krytyczny przegląd ważek (Odonata) Polski

Urbański, Jarosław (1909-1981)

Keywords: ważki (Odonata) , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Róźnice płciowe występujące w profilu żuchwy oraz w rzeźbie trzonowców u człowieka

Stęślicka, Wanda (1907-2001)

Keywords: różnice płciowe , żuchwa człowieka , trzonowce

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Promieniowanie tzw. mitogenetyczne pączkujących drożdży i narośli rakowatej ziemniaka

Rylska, Teresa (1912-1985)

Keywords: promieniowanie mitogenetyczne , narośla rakowate , pączkowanie , drożdże , ziemniaki

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Mrówki okolic Przybyszewa (południowe Mazowsze) (Studium ekologiczne)

Jakubisiak, Stanisław (1890-1946)

Keywords: mrówki (Formicidae) , Przybyszew (województwo mazowieckie) , ekologia mrówek

Find similar objects  |  Add to bibliography