English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Łączyńska, T. The threshold values of colchicine action in some cultivated plants
Found : 30
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio AA

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wpływ niskich temperatur i kolchicyny na mechanizm podziałów mitotycznych u Allium cepa i Hordeum vulgare

Łączyńska, Teresa (1916-1994)

Keywords: niskie temperatury , kolchicyna , podziały mitotyczne , cebula zwyczajna (Allium cepa) , jęczmień zwyczajny (Hordeum vulgare)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wpływ hormonu pyłkowego na rozwój owoców i nasion Lilium regale

Łączyńska, Teresa (1916-1994)

Keywords: hormon pyłkowy , rozwój owoców i nasion , lilia królewska (Lilium regale)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział B, Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia

Keywords: geografia , geologia , mineralogia , pertografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A, Mathematica

Keywords: matematyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia

Keywords: geologia , petrologia , mineralogia , geografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział A, Matematyka

Keywords: matematyka , czasopisma

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography