polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Mydlarski, J. Mapa antropologiczna ludnoĊ›ci Karpat
Found : 58
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Mechanizm ewolucji w odniesieniu do filogenezy człowieka

Mydlarski, Jan (1892-1956)

Keywords: filogeneza człowieka , mechanizm ewolucji

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Badania antropologiczne nad mieszczanami kazimierskimi z XVII i XVIII wieku

Modrzewska, Krystyna (1919-2008)

Keywords: 17 w. , 18 w. , antropologia , Kazimierz Dolny , mieszczanie kazimierscy

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Calamagrostis agrostioides n. spec.

Matuszkiewicz, Władysław (1921-2013)

Keywords: Calamagrostis agrostioides , trzcinnik (Calamagrostis)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne Vol. 2 (1947) = T. 2 (1947). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Krytyczny przegląd mięczaków (Mollusca) Polski

Urbański, Jarosław (1909-1981)

Keywords: mięczaki (Mollusca) , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Stanowisko systematyczne człowieka z Ngandong

Stęślicka, Wanda (1907-2001)

Keywords: człowiek z Ngandong , stanowisko systematyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wpływ hormonu pyłkowego na rozwój owoców i nasion Lilium regale

Łączyńska, Teresa (1916-1994)

Keywords: hormon pyłkowy , lilia królewska (Lilium regale) , rozwój owoców i nasion

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Materiały do znajomości wyrośli okolic Gdyni

Urbański, Jarosław (1909-1981)

Keywords: Gdynia (region) , wyrośla

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Recherches sur les ciliés Thigmotriches (Thigmotricha Cli. Lw.)

Raabe, Zdzisław (1909-1972)

Keywords: orzęski (Ciliata) , (Thigmotricha Cli. Lw.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Z badań nad biologią i występowaniem w Polsce Neurotoma nemoralis L. (Hymenoptera-Pamphiliidae)

Strawiński, Konstanty (1892-1966)

Keywords: Polska , przędzień pestkowiec (Neurotoma nemoralis)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Mięsień policzkowy (musculus buccinatorius) u przeżuwaczy (krowa, owca, koza)

Chomiak, Marian (1912-1976)

Keywords: koza , krowa , mięsień policzkowy (musculus buctiriatorius) , owca , przeżuwacze

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Drogi przystosowań morfologicznych do życia pasożytnego wśród wymoczków

Raabe, Zdzisław (1909-1972)

Keywords: morfologia , orzęski (Ciliata) , pasożytniczy tryb życia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Notatki odonatologiczne z Bułgarii

Urbański, Jarosław (1909-1981)

Keywords: Bułgaria , odonatologia

Find similar objects  |  Add to bibliography