polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Łączyńska, T. Wpływ hormonu pyłkowego na rozwój owoców i nasion Lilium regale
Found : 56
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

The threshold values of colchicine action in some cultivated plants

Łączyńska, Teresa (1916-1994)

Keywords: kolchicyna , rośliny uprawne , wartości graniczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wpływ niskich temperatur i kolchicyny na mechanizm podziałów mitotycznych u Allium cepa i Hordeum vulgare

Łączyńska, Teresa (1916-1994)

Keywords: cebula zwyczajna (Allium cepa) , jęczmień zwyczajny (Hordeum vulgare) , kolchicyna , niskie temperatury , podziały mitotyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne Vol. 2 (1947) = T. 2 (1947). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Krytyczny przegląd mięczaków (Mollusca) Polski

Urbański, Jarosław (1909-1981)

Keywords: mięczaki (Mollusca) , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Stanowisko systematyczne człowieka z Ngandong

Stęślicka, Wanda (1907-2001)

Keywords: człowiek z Ngandong , stanowisko systematyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Materiały do znajomości wyrośli okolic Gdyni

Urbański, Jarosław (1909-1981)

Keywords: Gdynia (region) , wyrośla

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Recherches sur les ciliés Thigmotriches (Thigmotricha Cli. Lw.)

Raabe, Zdzisław (1909-1972)

Keywords: orzęski (Ciliata) , (Thigmotricha Cli. Lw.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Z badań nad biologią i występowaniem w Polsce Neurotoma nemoralis L. (Hymenoptera-Pamphiliidae)

Strawiński, Konstanty (1892-1966)

Keywords: Polska , przędzień pestkowiec (Neurotoma nemoralis)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Mięsień policzkowy (musculus buccinatorius) u przeżuwaczy (krowa, owca, koza)

Chomiak, Marian (1912-1976)

Keywords: koza , krowa , mięsień policzkowy (musculus buctiriatorius) , owca , przeżuwacze

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Mapa antropologiczna ludności Karpat

Mydlarski, Jan (1892-1956)

Keywords: ludność Karpat , mapa antropologoczna

Find similar objects  |  Add to bibliography