English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Strawiński, K. Z badań nad biologią i występowaniem w Polsce Neurotoma nemoralis L. (Hymenoptera-Pamphiliidae)
Found : 59
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Calamagrostis agrostioides n. spec.

Matuszkiewicz, Władysław (1921-2013)

Keywords: trzcinnik (Calamagrostis) , Calamagrostis agrostioides

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne Vol. 2 (1947) = T. 2 (1947). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Krytyczny przegląd mięczaków (Mollusca) Polski

Urbański, Jarosław (1909-1981)

Keywords: mięczaki (Mollusca) , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wpływ hormonu pyłkowego na rozwój owoców i nasion Lilium regale

Łączyńska, Teresa (1916-1994)

Keywords: hormon pyłkowy , rozwój owoców i nasion , lilia królewska (Lilium regale)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Recherches sur les ciliés Thigmotriches (Thigmotricha Cli. Lw.)

Raabe, Zdzisław (1909-1972)

Keywords: orzęski (Ciliata) , (Thigmotricha Cli. Lw.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Stanowisko systematyczne człowieka z Ngandong

Stęślicka, Wanda (1907-2001)

Keywords: człowiek z Ngandong , stanowisko systematyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Mapa antropologiczna ludności Karpat

Mydlarski, Jan (1892-1956)

Keywords: mapa antropologoczna , ludność Karpat

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Materiały do znajomości wyrośli okolic Gdyni

Urbański, Jarosław (1909-1981)

Keywords: wyrośla , Gdynia (region)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Notatki odonatologiczne z Bułgarii

Urbański, Jarosław (1909-1981)

Keywords: odonatologia , Bułgaria

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Aeschna subarctica Walker (Odonata, Aeschnidae) w powiecie Kartuskim

Urbański, Jarosław (1909-1981)

Keywords: Kartuzy (region) , żagnica torfowcowa (Aeschna subarctica)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Mięsień policzkowy (musculus buccinatorius) u przeżuwaczy (krowa, owca, koza)

Chomiak, Marian (1912-1976)

Keywords: mięsień policzkowy (musculus buctiriatorius) , przeżuwacze , owca , koza , krowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Drogi przystosowań morfologicznych do życia pasożytnego wśród wymoczków

Raabe, Zdzisław (1909-1972)

Keywords: orzęski (Ciliata) , pasożytniczy tryb życia , morfologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne Vol. 3 (1948)=T. 3 (1948). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography