English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Polit, K., Egzystencja, słowo i czas w Calidoscopio de la memoria y la escritura Manuela Sáncheza Cuesta
Found : 29
View:
1. 

Osobiste, szczególne i głębokie spojrzenie na sens naszej egzystencji. Manuel Sánchez Cuesta, Calidoscopio de la memoria y la escritura, Ediciones del Orto, Madrid 2015, ss. 142 [recenzja]

Cifuentes Pérez, Luis María

Keywords: Sánchez Cuesta, Manuel (1942- ). Calidoscopio de la memoria y la escritura , recenzja książki

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Infrastruktura psychologiczna jako spoiwo dyskursu o charakterze egzystencjalnym. Manuel Sánchez Cuesta, Calidoscopio de la memoria y la escritura, Ediciones del Orto, Madrid 2015, ss. 142 [recenzja]

García, Emilio

Keywords: Sánchez Cuesta, Manuel (1942- ). Calidoscopio de la memoria y la escritura , recenzja książki

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia

Keywords: ekonomia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio AA

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Between “information” and “entertainment”: framing the Polish EU presidency in Romanian media

Marinescu, Valentina

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography