English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Matuszkiewicz, W. Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego
Found : 13
View:
1. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio AA

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział B, Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia

Keywords: geografia , geologia , mineralogia , pertografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Obserwacje nad strefą przejścia zespołów Querceto-Carpinetum i Querceto-Betuletum w Białowieskim Parku Narodowym

Krankowska-Sznajder, Barbara

Keywords: strefa przejścia , Białowieski Park Narodowy , lasy dębowo-grabowe (Querceto carbinetum) , Querceto-Betuletum

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Pasożyty wewnętrzne ryjówki aksamitnej (Sorex araneus L.) Białowieskiego Parku Narodowego

Sołtys, Adam

Keywords: pasożyty wewnętrzne , ryjówka aksamitna (Sorex araneus) , Białowieski Park Narodowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Untersuchungen über die Veränderlichkeit des Microtus oeconomus Pall in Białowieża-Nationalpark

Wasilewski, Wacław (1929-2012)

Keywords: nornik północny (Microtus oeconomus) , Białowieski Park Narodowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Badania nad morfologią i biologią smużki (Sicista betulina Pall.) z Białowieskiego Parku Narodowego

Kubik, Jerzy (1925- )

Keywords: smużki (Sicista betulina) , Białowieski Park Narodowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Przyczynek do ekologii Trichinella spiralis Oven. i innych endopasożytów drobnych ssaków Białowieskiego Parku Narodowego

Karpiński, Jan Jerzy (1896-1965)

Keywords: endopasożyty , małe ssaki , Białowieski Park Narodowy , włosień kręty (Trichinella spiralis) , ekologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Tree Lichens in the Forest Communities of the Białowieża National Park

Rydzak, Jan (1908-1971)

Keywords: porosty nadrzewne , Białowieski Park Narodowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wije (Myriapoda) Białowieskiego Parku Narodowego

Jawłowski, Hieronim (1887-1977)

Keywords: wije (Myriapoda) , Białowieski Park Narodowy

Find similar objects  |  Add to bibliography