English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Motyka, J. O zadaniach i metodach badaƄ geobotanicznych
Found : 13
View:
1. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio AA

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział B, Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia

Keywords: geografia , geologia , mineralogia , pertografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rozmieszczenie i ekologia roślin naczyniowych na północnej krawędzi zachodniego Podola

Motyka, Józef (1900-1984)

Keywords: rośliny naczyniowe , rozmieszczenie roślin , Podole Zachodnie , Ukraina

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Polski atlas etnograficzny = L'atlas ethnographique polonais

Gajek, Józef (1907-1987).

Keywords: Polska , etnologia , altas etnograficzny , ludoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Lichenum generis USNEA studium monographicum

Motyka, Józef (1900-1984)

Keywords: porosty (Lichenes) , brodaczka (Usnea)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Jan Balton (wspomnienie pośmiertne), s. VII-IX

Ziemiecki, Stanisław.

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego

Matuszkiewicz, Władysław (1921-2013)

Keywords: Białowieski Park Narodowy , zespoły leśne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio AA. - Vol. 2 (1947) - Spis treści

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography