English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Ilczuk, Z. Oddziaływanie niektórych odpadów przemysłu rolno-spożywczego na aktywność pektynaz wytwarzanych przez mutanty Aspergillus niger
Found : 7
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Indukcja i selekcja mutantów auksotroficznych Aspergillus niger oraz ocena ich aktywności amylolitycznej

Ilczuk, Zdzisław

Keywords: Aspergillus niger , mutanty auksotroficzne , aktywność amylolityczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Synteza enzymów pektolitycznych przez mutanty Aspergillus niger uzyskane w drodze indukcji wielostopniowej

Ilczuk, Zdzisław (1929-2011)

Keywords: enzymy pektolityczne , mutanty , Aspergillus niger , indukcja wielostopniowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography