English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Makuch, J., Melke, A. Właściwości symbiotyczne mutantów auksotroficznych Rhizobium
Found : 14
View:
1. 

Indukcja i selekcja mutantów auksotroficznych Aspergillus niger oraz ocena ich aktywności amylolitycznej

Ilczuk, Zdzisław

Keywords: Aspergillus niger , mutanty auksotroficzne , aktywność amylolityczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Synteza pektynaz przez auksotroficzne mutanty Aspergillus niger w hodowli wgłębnej

Fiedurek, Jan (1950 - )

Keywords: mutanty auksotroficzne , hodowla wgłębna , Aspergillus niger , pektynazy

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Liza morfologicznych mutantów Rhizobium trifolii pod wpływem enzymów bakteriolitycznych

Drożański, Wincenty

Keywords: Rhizobium trifolii , morfologiczne mutanty , enzymy baktriolityczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio AA

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział B, Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia

Keywords: geografia , geologia , mineralogia , pertografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Oddziaływanie niektórych odpadów przemysłu rolno-spożywczego na aktywność pektynaz wytwarzanych przez mutanty Aspergillus niger

Ilczuk, Zdzisław (1929-2011)

Keywords: odpady przemysłowe , aktywność pektynaz , mutanty Aspergillus niger

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography