English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Baszyński, T. Profesor dr Adam Paszewski w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Found : 31
View:
1. 

Profesor dr Piotr Wiśniewski. W dziewięćdziesiatą rocznicę urodzin

Paszewski, Adam (1903-1991)

Keywords: Wiśniewski, Piotr (1881-1971) , biografia naukowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Profesor dr Zbigniew Lorkiewicz w 70 rocznicę urodzin

Keywords: Lorkiewicz, Zbigniew (1923-2001) , biografia naukowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Profesor dr Józef Motyka. W 80 rocznicę urodzin

Bystrek, Jan (1934- )

Keywords: Motyka, Józef (1900-1984) , biografia naukowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

W 70 rocznicę urodzin Sergiusza Riabinina

Skuratowicz, Wacław

Keywords: biografia naukowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Bioelectrical Potentials in Lupinus angustifolius L. Shoots

Paszewski, Adam (1903-1991)

Keywords: łubin waskolistny (Lupinus angustifolius) , potencjały bioelektryczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Badanie polarności elektrycznej koleoptili Avena sativa L.

Paszewski, Adam (1903-1991)

Keywords: koleoptile , owies zwyczajny (Avena sativa) , polarność elektryczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Paszewski, Adam, prof. dr rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1957-1959. Fotografia portretowa

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Badania produkcyjności buczyny karpackiej w rezerwacie leśnym Obrocz na Roztoczu Środkowym

Izdebski, Krystyn (1925-2015)

Keywords: buczyna karpacka , rezerwat leśny Obrocz , Roztocze

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Microflora of the Larvae of Achroea grisella Fab.

Jóźwik, Zbigniew (1937- )

Keywords: larwy , barciak mniejszy (Achroea grisella)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

α-Tocopherol Synthesis in Streptomycin-Treated Cells of Euglena gracilis

Baszyński, Tadeusz (1926-2009)

Keywords: α-tokoferol , streptomycyna , synteza , Euglena gracilis

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

The Dynamics of Tocopherols during Vernalization of Winter Wheat Kernels Treated with Azide

Baszyński, Tadeusz (1926-2009)

Keywords: tokoferole , jaryzacja , ziarniaki pszenicy , azyd

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

The Dynamics of Tocopherols during Vernalization of Winter Wheat Kernels

Baszyński, Tadeusz (1926-2009)

Keywords: tokoferole , jaryzacja , pszenica ozima , ziarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Distribution of Tocopherols and Natural Growth Regulators in Etiolated Pea Seedlings

Baszyński, Tadeusz (1926-2009)

Keywords: tokoferole , regulatory wzrostu , siewki grochu

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Lipoquinones of Winter Wheat Grain in Relation to Vernalization

Baszyński, Tadeusz (1926-2009)

Keywords: lipochinony chloroplastowe , ziarna pszenicy , pszenica ozima , jaryzacja

Find similar objects  |  Add to bibliography