English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Żelazna-Kowalska, I. Indukcja lizogennego szczepu Rhizobium meliloti przez mitomycynę C
Found : 27
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Analysis of DNA of Phage Ml of Rhizobium meliloti

Małek, Wanda

Keywords: DNA , fag M1 Rhizobium meliloti

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Indukcja interferencji przez wirusowe kwasy nukleinowe w komórkach Detroit-6

Kruczek-Juszczyk, Zofia

Keywords: indukcja interferencji , wirusowe kwasy nukleinowe , komórki Detroit-6

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

The Role of Glycosyl Linkages of Exopolysaccharide of Rhizobium meliloti in Nodule Cell Invasion

Małek, Wanda

Keywords: wiązania glikozydowe , egzopolisacharydy , bakterie Rhizobium leguminosarum bv. trifolii , komórki brodawek

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Expression of nodC Gene in Rhizobium meliloti Strains of Different Symbiotic Efficiency

Głowacka, Maria

Keywords: bakterie Rhizobium leguminosarum bv. trifolii , geny wzrostu , brodawkowanie bakterii , symbioza

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Indukcja interferencji przez wirusowe kwasy nukleinowew fibroblastach zarodka kury

Kruczek-Juszczyk, Zofia

Keywords: kwasy nukleinowe , indukcja interferencji , zarodki kury , fibroblasty

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Liza morfologicznych mutantów Rhizobium trifolii pod wpływem enzymów bakteriolitycznych

Drożański, Wincenty

Keywords: Rhizobium trifolii , morfologiczne mutanty , enzymy baktriolityczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Izolacja i chemiczna analiza mureiny ścian komórkowych Rhizobium

Drożański, Wincenty

Keywords: analiza chemiczna , izolacja , mureina ścian komórkowych , Rhizobium

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Indukcja i selekcja mutantów auksotroficznych Aspergillus niger oraz ocena ich aktywności amylolitycznej

Ilczuk, Zdzisław

Keywords: Aspergillus niger , mutanty auksotroficzne , aktywność amylolityczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Synteza enzymów pektolitycznych przez mutanty Aspergillus niger uzyskane w drodze indukcji wielostopniowej

Ilczuk, Zdzisław (1929-2011)

Keywords: enzymy pektolityczne , mutanty , Aspergillus niger , indukcja wielostopniowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział B, Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia

Keywords: geografia , geologia , mineralogia , pertografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Interferony indukowane przez wirusowe kwasy nukleinowe in vitro

Kruczek-Juszczyk, Zofia

Keywords: indukcja interferencji , wirusowe kwasy nukleinowe , in vitro

Find similar objects  |  Add to bibliography