English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Smyk, G., Administrative Judiciary in the European Doctrine of Administrative Law at the Turn of the 19th and 20th Centuries
Found : 17
View:
1. 

Podmioty administrujące i prawne formy ich działania w europejskiej doktrynie prawa administracyjnego przełomu XIX i XX wieku

Smyk, Grzegorz

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo , czasopisma prawnicze

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Próby zdefiniowania pojęć "administracja" i "prawo administracyjne" w piśmiennictwie prawno-administracyjnym przełomu XIX i XX w. = Attempts of defining the terms"administration" and "administrative law" in the legal-administrative literature at the turn of the 19th and 20th centuries

Smyk, Grzegorz.

Keywords: administracja , prawo administracyjne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia

Keywords: chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział D, Nauki Lekarskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Keywords: filologia , kultura , filologia polska , językoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina

Keywords: medycyna , nauki medyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia , czasopisma naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Przegląd Prawa Administracyjnego / redaktor naczelny Emil Kruk.

Keywords: Prawo administracyjne , doktryna prawna , postępowanie administracyjne , komentarze do orzeczeń

Find similar objects  |  Add to bibliography